Om du besökt vår websida tidigare, så har du säkert märkt att vi ändrat sidans utseende. För att kunna erbjuda en bättre service och för att lättare kunna uppdatera sidan, har vi tagit steget att basera den på ett koncept som erbjuder just sådant.

Med anledning av den dataskyddslag som trädde ikraft den 25 maj, var det också nödvändigt att inkludera information om hur vi skyddar din personliga integritet i våra registreringar. Du finner vår deklaration under rubriken ”integritetspolicy”.

Jag befinner mig just nu på hemresa från Mostar i Bosnien, där jag varit inbjuden för att hålla en 10 dagars föredragsserie på temat ”Skapelse-Evolution”. En intresserad åhörare var en pensionerad muslimsk professor i evolutionslära. Trots att evolution var ”hans” ämne, var det mycket av vad jag sa, okänt för honom. Eftersom han inte förstår engelska (föredragen blev tolkade till kroatiska), har mycket av det material som finns tillgängligt på webben inte nått honom. Han kom fram till mig efter sista föredraget och tackade och sa att han önskade att många fler finge höra om de vetenskapliga bristerna i evolutionsläran.

Detta är det första bidraget till blogg-avdelningen som härefter skall komma ut med regelbundna bidrag.

För Redaktionen Hoppets Röst

Per