Hoppets Resa eller Resa mot Hopp

Följ med på upptäcktsresan till Australien, det upp- och nedvända landet och upplev hur en immigrantfamilj fann vägen till Jesus och ett evigt hopp.

Du kan ladda ned de fyra första kapitlen här. Länkarna till de övriga kapitlen finner du i slutet på varje avsnitt.

Little Tyke – ett ovanligt lejon

Du känner kanske till, att det står i Jesaja 11:6-7 Då ska vargar bo tillsammans med lamm och pantrar ligga tillsammans med killingar; … och lejon ska äta halm som oxar. Det här har många svårt att tro att det skall bli möjligt. Men berättelsen om Little Tyke visar att sådant kan hända till och med innan vi bor på den nya jorden. Läs berättelsen om det ovanliga lejonet ”Little Tyke”..

Nära döden upplevelser – en vetenskaplig och biblisk analys.

Många som varit nära döden har berättat om sällsamma uppleveler. De säger att de har upplevt att de lämnat sin kropp och kunnat sväva fritt i rummet och sett sig själva utifrån. Hur skall man förklara det här. Hans Löfgren, dåvarande överläkare på Hultafors har studerat ämnet ur vetenskaplig och biblisk synvinkel. Här kan du läsa ett referat av ett föredrag han hållit på det temat.

Trumslagarpojken

Trumslagarpojkens bön – av Joe Crews Amazing Facts

En sällsam berättelse från det amerikanska inbördeskriget, där vi får följa de händelser som en ung trumslagarpojkes bön satte igång. Berättelsen är en bra illustration till bibelverserna Jesaja 55:8-9 Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger HERREN. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägarhögre än era vägar och mina tankar högre än era tankar.

Anything but secret

Allt annat än hemligt – av Doug Batchelor
Amazing Facts

Det är en utbredd missuppfattning att det skall ske en ”hemlig” upptagning av troende till himlen. Vad säger Bibeln egentligen om det temat? Doug Batchelor har gått igenom alla bibelcitat som kan tänkas tillämpas på Jesu återkomst eller en upptagning av människor till himlen. Läs vad Bibeln egentligen säger om Jesu återkomst och de sista plågorna.

Evolution flunked

Evolutionsläran döms ut av vetenskapliga fakta – av Joe Crews
Amazing Facts

Joe Crews redogörelse för vad som är fakta och vad som är påhittat när det gäller evolutionsläran, skrevs för ca 25 år sedan. Hans skrift är ännu lika aktuell, eller kanske ännu mer. De fakta som kommit i dagen under de senaste 5 åren visar med all tydlighet att evolutionsläran inte klarar ett vetenskapligt test. Läs och begrunda!

Easier to be saved or lost

Är det enklare att bli frälst än att gå förlorad? – av Joe Crews
Amazing Facts

Det tycks så att många människor inte uppriktigt tror på det de bekänner sig till. Eller så har de blivit lärda ett förfalskat evangelium. Många av dagens stora andliga problem har sin rot i att evangeliet har blivit misstolkat. Det är ett sorgligt faktum att miljontals människor inte riktigt vet vad evangeliet har att erbjuda och vad det skulle kunna åstadkomma i deras liv. Omedvetna om allt vad evangeliet har i beredskap åt dem, stapplar de vidare och gör bara anspråk på det som deras svaga tro kan förstå. Joe Crews reder i den här skriften ut vad Bibeln egentligen lär om vad det innebär att vara kristen.

Three steps

Tre steg till himlen – av Joe Crews
Amazing Facts

Det finns de som säger att ”alla kommer till himlen”. Man behöver inte läsa långt i Bibeln för att se att det inte stämmer. Om Satan kastades ut ur himlem för att han syndade, tror du att alla människor kan komma dit hurudana de än är? Bibeln talar om en uppriktig ånger för våra fel, att bli född på nytt och att i tro följa Guds lag. Joe Crews beskriver de tre grundläggande förändringarna i en omvänd kristen.

Engelska böcker

Wylie

The History of Protestantism by J.A. Wylie

J-A-Wylies förnämsta verk. Wylie (1808-1890) var religionshistoriker och pastor i Skottland. Han har med varm inlevelse och stor historisk insikt och kunnande skildrat den protestantiska reformationen i Europa.

Vår generation är inte längre medveten om den bokstavliga kamp på liv och död som Guds folk utkämpade för att vi i våra dagar skall kunna åtnjuta religionsfrihet. Vi kan bl.a. läsa om hur reformationen kom till Sverige (i del 2).

Särskilt spännande är avsnittet i den första delen om de s.k. Waldensarna, som gömda i den schweiziska och italienska alperna och under stort förtryck och förföljelse bevarade Bibeln, så att de kända bibelöversättarna Luther, Wycliff och andra hade något att översätta. Verkligt spännande, och ibland läskig , läsning!