Storacles

Vad är Profetiska “Storacles”?

Bibeln är först och främst en underbar och sann berättelse. Det är berättelsen om hur Gud ledde sitt folk till ett bättre land och hur han sedan själv blev människa för att rädda hela mänskligheten. I Bibeln kommer människans alla känslor, tankar och gärningar till uttryck i erfarenheter som kärlek, hat, tro, intriger, hjältedåd, sorg, svartsjuka, glädje och uppoffring. Bibeln är full av spännande äventyr, övernaturliga strider och fantastiska underverk.

Titeln till den här serien av studier, “Storacles”, kommer från ett engelskt ord sammansatt av “historical,” “Story,” och “oracles.” (“oracle” betyder “gudomlig uppenbarelse”) Berättelserna i Bibeln är inte bara sanna, de är också det bästa sättet att förstå vad det är Gud vill lära oss. Gömd i varje bibelberättelse finns en dyrbar skattkammare full av andliga lärdomar, som bara väntar på att bli upptäckta.

Är de här gamla berättelserna verkligen viktiga? Jesus var mästare på att illustrera Guds sanningar med berättelser och liknelser. Den här brevkursen använder samma undervisningsmetod som Jesus. Mer än 200 verser i Uppenbarelseboken i Nya Testamentet hänvisar till berättelser från Gamla Testamentet. Så om man inte förstår dessa berättelser, så är det naturligtvis omöjligt att förstå de mystiska symbolerna som används i Daniels bok och Uppenbarelseboken.

Vad mer bör jag veta om “Storacles”? Den här kursen, “Profetiska Storacles”, är också så upplagd att den använder ytterligare en lärmetod som har visat sig vara ytterst effektiv när det gäller att lära sig och att komma ihåg pärlor av sanning. Genom att i Bibeln slå upp den angivna texten och sedan fylla i ett felande ord, gör att man får en djupare förståelse som sitter i längre. Man får på det sättet ett bättre grepp om det angelägna budskapet i profetiorna.

I den här kursen har man beslutat använda 1917 års översättning av den svenska Bibeln. Den har en klassisk, oöverträffad skönhet i sitt språkbruk, och är fortfarande den översättning som de flesta svenskar redan känner till och älskar.

Kursen består av 24 brev. Anmäl dig redan idag!
Till Web-kursen

Tillbaka till anmälningssidan