Bibeln Säger

Kort översikt över innehållet i kursen Bibeln säger
Den enda kurs vi känner till där svaren tas direkt från Bibeln utan att någon lägger till sina egna synpunkter. Ett nytt och spännande sätt att studera Guds Ord!

Tillbaka till anmälningssidan

 • Gud – Hans egenskaper.
 • Det onda – varifrån?
 • Frälsaren – vem och varför?
 • Guds Ord – hur kom det till?
 • Att födas på nytt – hur går det till?
 • Helig Ande – egenskaper och verkan.
 • Andevärlden – finns den?
 • Döden – vad händer när vi dör?
 • Jesu återkomst – Filmer är inte bibeltrogna.
 • Domen – hur går den till?
 • Guds 10 bud – gäller de fortfarande?
 • Sabbaten – har den ändrats?
 • Söndagen – vad säger Bibeln?
 • Dopet – vad är ett bibliskt dop?
 • Tionde – principer i Bibeln.
 • Hälsa – Bibeln har ett supermodernt hälsobudskap.
 • Vårt nya hem – hur beskrivs himlen?