Daniel

Kort översikt över “Evighetsljus”, vår kurs om Danielsboken i Bibeln

Det är ganska förvånande att så många som säger sig vara kristna, inte har studerat vare sig Daniel eller Uppenbarelseboken i Bibeln. Kan det bero på att vi befinner oss i en andlig kamp – där Guds motståndare inte vill att vi skall bli informerade om vad Han sagt om framtiden? 

I Talmudic Law, sid. 978, Stycke 2, rad 2 står det: „Må benen i handen och benen i fingrarna ruttna och vittra bort på den som vänder sidorna i Daniel 9:24-27, i avsikt att räkna ut de tider som nämns där, och må minnet av honom tyna bort från jordens yta för evigt”

Varför har man uttalat ut en sådan skarp förbannelse om det inte ligger ”sprängstoff” i resultatet av uträkningen? Sanningen är ju, att när man gör beräkningen av de tider som nämns i Daniel, blir det tydligt att Jesus är den utlovade Messias och därmed finns det inte längre något skäl för judendom som religion.

Tillbaka till anmälningssidan

INLEDNING:

Daniels bok är en otroligt fascinerande bok i Bibeln. Den innhåller profetior om världen fram till modern tid (1844).

Endast Gud, som står utanför tiden och med förmåga att se in i framtiden, kan ha inspirerat Daniel till de fakta om framtiden vi kan läsa om här.

Bokens grundtankar:

  1. Världens riken har en ände, men Gusds rike skall besegra dem alla och bestå evinnerligen.
  2. Gud allena känner framtiden och meddelar sig med vissa människor om vad som skall ske.
  3. Det skall komma en tid i mänsklighetens historia som kallas för “ändens tid”. Detta uttryck innebär inte slutet på allting, utan är snarare en tid som föregår den yttersta dagen.
  4. Guds makt och kraft kommer en gång att öppet uppenbaras inför alla människor, trots att det just nu inte verkar så.
  5. Att tilllbedja “den sanne Guden” beskyddar människan från fara och frälser henne.

Brev 1:

Den historiska bakgrunden till Danielsboken.

Brev 2:

När Gud griper in – Nebukadnessars dröm

Brev 3:

Guds makt uppenbaras i historien om Daniel i lejongropen och Männen i den brinnande ugnen

Brev 4:

Gud fostrar en kung – Babylons undergång

Brev 5:

Världens riken i symboler

Brev 6:

Antikrist och Guds rike, uttydning av symboler

Brev 7:

Synen om helgedomen

Brev 8:

Profetian om Messias och helgedomen

Brev 9:

Ändens tid och uppståndelsen