Hoppets Röst är en bibelbrevskola som drivs av medlemmar i Sjundedagsadventistkyrkan som brinner för Bibeln och att dess budskap ska spridas och förstås av fler.

Sjundedags Adventistsamfundet i Sverige är ett litet men levande kristet trossamfund. Våra kyrkor bär ofta namnet ”Adventkyrkan”. Adventisterna i Sverige är en del av en världsomspännande kyrka, Seventh-day Adventist Church, med över 18 miljoner medlemmar i fler än 200 länder (2015).

Vill du veta mer om det svenska adventistsamfundet? länk till hemsidan

eller om den internationella kyrkan ”Seventh Day Adventist Church”? länk till den internationella hemsidan

Hoppets Rösts målsättning är att utan motprestationer eller förväntningar erbjuda människor intressanta och enkla kurser som har Bibeln som grund och som fördjupar kunskapen om och tron på en kärleksfull Gud.

Har Du frågor om Brevskolan Hoppets Röst, Bibeln eller Jesus är Du välkommen att ställa dem till:

Redaktionen(snabela)HoppetsRost.org