Bibeln berättar att kyrkan återigen skall begära att få statens understöd till att tvinga människor till religiös underkastelse (Uppenbarelseboken 13:11-15). De flesta av oss har svårt att tro att det skall kunna hända. Vi vet att när staten tar order av kyrkan följer en religiös förföljelse så säkert som amen i kyrkan.

Den gångna veckan har två rapporter nått mina öron:

(1) Från Filippinerna rapporteras, att president Rodrigo Duerte, som är uppvuxen i den katolska kyrkan, avsagt sig organiserad religion. I ett citat på websidan Christian today https://www.christiantoday.com/article/duterte-slams-catholic-church-says-he-doesnt-need-religion-to-show-his-deep-christian-faith/86681.htm, säger han (23 maj 2016), att den katolska kyrkan är den mest hypokritiska institutionen i landet i det att den hävdar sig vara högt stående i moraliskt avseende, medan den är inblandad i korrupta bruk och andra felaktigheter.

Men han är fortfarande registrerad medlem av den katolska kyrkan och säger vidare att, om den katolska kyrkan utesluter  (exkommunicerar) honom för det han sagt, kanske han ansluter sig till Sjunde-Dags-Adventisterna.

(2) I en artikel från 27 juli 2018 https://atoday.org/venezuelan-state-television-accuses-seventh-day-adventist-church-of-secessionism-and-spying/, kan man läsa, att en gäst i programmet ”Dossier”, som visas på Venezuelas officiella statliga TV-kanal, anklagade Sjunde-Dags-Adventisterna för att driva en kampanj för separation hos urbefolkningen. General Robert Gonzalez Cardenas anklagade Sjunde-Dags-Adventisterna för att vara en front-organisation för ”New Tribes Mission”. Han anklagade dem för att tillämpa hjärntvätt och indoktrinering av nya konvertiter och för att pådyvla urbefolkningen ett västerländskt levnadssätt. Eftersom kyrkan har sitt säte i USA, anklagades den för att vara ett spionorgan för USA, och att försöka förmå urbefolkningen, i de södra delarna av Venzuela, där de största oljetillgångarna finns, att separera från landet.

Bägge dessa exempel på en statlig inblandning i religionen är tecken på en trend som kommer tillta.