Bibleinfo.com

En internationell webplats med en svensk avdelning där flera olika bibleteman tas upp.

Kronologi – Biblisk historia

En tämligen ny (2014) webplats på engelska med mycket detaljerad information om den kronologiska händelseutvecklingen som den beskrivs i Biblen.
Här kan du få en strukturerad överblick av den bibliska historien med många inbäddade läsvärda tillägg.

Skapelse-Evolution serie av Don Patton

Himlen TV7 visade 2015 en serie med Don Patton (han talar engelska men filmen har svensk text)

Skapelse-Sabbat

Varje år firas den fjärde sabbaten i oktober en Skapelse-Sabbat. På den länkade websidan, som är på engelska, kan du hitta många olika bidrag på temat. T.ex. artiklar, predikningar, bibeltexter, barnhistorier m.m.

Skapelse-Evolution föredragsserie av Per Wikström

År 2010 blev en serie om 5 föredrag inspelade av Lifestyle TV. Här kan du se alla 5 avsnitten text)

Skapelse-Evolution föredragsserie av Per Wikström

Ljudupptagning med powerpoint-bilder från 3 föredrag hållna i Vasa nov-dec 2014

Föreningen Genesis hemsida

Här finner du informationer på många teman om troskonflikten mellan evolution och skapelse.

Anders Gärdeborns hemsida

Här kan du finna PowerPoint, artiklar, debatter, föreläsningar mm. Anders skriver: På dessa sidor har jag samlat material jag producerat i skapelse- och evolutionsfrågan. Det mesta handlar om vetenskap och biblisk skapelsetro, men det finns även andra ämnen med anknytning till Bibel och kristendom.